Search for media from: "Mats Johansson"

Komplexa interventioner – Vägledning från idé till implementering Lillemor Lundin ‐ Olsson, professor och Erik Rosendahl, docent, enheten för Fysioterapi -

Symposiet kommer ta upp olika aspekter av planering, genomförande och utvärdering av en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning, samt utmaningar för…

From  Mats Johansson 4 Years ago 79 views

Multicenterstudier – Fördelar och utmaningar Karin Wadell, docent, enheten för Fysioterapi

Symposiet kommer ta upp olika aspekter av planering, genomförande och utvärdering av en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning, samt utmaningar för…

From  Mats Johansson 4 Years ago 19 views

Singel ‐ Subject Experimental Design (SSED) – Mer än bara en förstudie Nina Lindelöf, postdoktor, enheten för Fysioterapi

Symposiet kommer ta upp olika aspekter av planering, genomförande och utvärdering av en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning, samt utmaningar för…

From  Mats Johansson 4 Years ago 101 views

Erfarenheter av randomiserade kontrollerade studier inom klinisk patientnära forskning Astrid Bergland , professor, Oslo University College

Symposiet kommer ta upp olika aspekter av planering, genomförande och utvärdering av en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning, samt utmaningar för…

From  Mats Johansson 4 Years ago 23 views