Search for media from: "peand"

SoTL - Scholarship of Teaching and Learning

Scholarship of Teaching and Learning - en väg till ett utvecklat lärarskap Per Andersson, Pedagogisk utvecklare Umeå universitet

From  peand 4 Years ago 4 views

Pedagogisk egenreflektion på IKT

Pedagogisk egenreflektion på IKT

From  peand 4 Years ago 30 views

ICT Compentency frameworks for teachers

ICT Compentency frameworks for teachers är ett ramverk som UNESCO tagit fram som visar på vilka kompetenser lärare behöver för att använda IKT i sin undervisning.…

From  peand 4 Years ago 4 views

Kunskap på nätet - Ur ett användarperspektiv

Kunskap på nätet - Ur ett användarperspektiv. TiiMaria Romar, Vasa, berättar om hur det är att ta del av utbildning via nätet.

From  peand 5 Years ago 7 views

Virtual Teams

Anders D Olofsson, Pedagogiska institutionen Umeå universitet.

From  peand 5 Years ago 3 views

Använda film i presentationer

Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, berättar om sina erfarenheter av att använda film i sina presentationer. Film producerad i projektet Nordic Knowledge on…

From  peand 5 Years ago 12 views

I skilda idrottsvärldar - Inger Eliasson

Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll Inger Eliasson, Pedagogiska insitutionen Umeå Universitet, presenterar sin avhandling. Kontakt: inger.eliasson@pedag.umu.se

From  peand 6 Years ago 29 views