Search for media from: "Peter Lundström"

Hitta läromedel - SPSM

Solveig Strandberg presenterar här Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, nya webbplats hittalaromedel.se för att hitta anpassade och tillgängliga läromedel. Detta skedde 21…

From  Peter Lundström 3 Years ago 19 views

Presentation av Pedagog Västerbotten

Pär Sundström, KDL Umeå kommun, och Peter Lundström, MediaCenter, presenterar här webbplatsen Pedagog Västerbotten som lanseras höststart 2015. Detta under…

From  Peter Lundström 3 Years ago 50 views

Minardin.se - Jenny Lindmark

Här presenterar Jenny Lindmark, MediaCenter, webbplatsen Min är din - minardin.se - en resurs för alla elever i Västerbotten för att kunna dela böcker och filmer som…

From  Peter Lundström 3 Years ago 13 views

Maria Rasmusson - Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat

Här presenterar Maria Rasmusson, Mittuniversitetet, Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat på MediaCenters konferens ”Läsande och lärande i en…

From  Peter Lundström 3 Years ago 43 views

Katarina Lycken Rüter - Det flerstämmiga klassrummet – verklighet med digitala verktyg

Den 21 april deltog Katarina Lycken Rüter, Skolverket, på MediaCenters konferens ”Läsande och lärande i en uppkopplad skola”.

From  Peter Lundström 3 Years ago 109 views

Om MediaWebben

Marika Marklund, MediaCenter, berättar om hur du söker på MediaWebben

From  Peter Lundström 3 Years ago 11 views

Presentation av No Hate Speech Movement - Johnny Lindqvist

Johnny Lindqvist, Statens Medieråd, presenterade under konferensen med samma namn den 24 mars 2014 den svenska kampanjen inom No Hate Speech Movement.

From  Peter Lundström 4 Years ago 136 views

Paneldebatt - No Hate Speech Movement

Paneldiskussion vid konferensen den 24 mars 2014 med Malin Triumf – programledare No hate-podden, Tove Lindgren – Friends, Ulrika Sundling – Rikspolisstyrelsen, Ida Gulbrandsen…

From  Peter Lundström 4 Years ago 39 views

Ungdomsstyrelsens arbete med näthat - Lennart Nylund

Lennart Nylund, Ungdomsstyrelsen, nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, presenterade under konferensen No Hate Speech Movement den 24 mars 2014 deras arbete med…

From  Peter Lundström 4 Years ago 42 views

Malin Triumf - om No-Hate-podden

Malin Triumf, programledare för No-Hate-podden, Poddar om näthat och lagar på nätet. Hon presenterade under konferensen No Hate Speech Movement den 24 mars en podcast-serie…

From  Peter Lundström 4 Years ago 34 views

Hat på nätet - Mårten Schultz och Reb Kerstinsdotter

Under denna föreläsning på konferensen No Hate Speech Movement den 24 mars 2014 presenterade Professor Mårten Schultz, Juridikinstitutet, handbok för unga om…

From  Peter Lundström 4 Years ago 59 views

Josef Sahlin - Viktigt på riktigt

Den 26 mars 2014 föreläste Josef Sahlin från Årstaskolan för pedagoger i Umeå om hur Årstaskolan använder IT och internet i skolan. Viktigt och på…

From  Peter Lundström 4 Years ago 77 views

Unos Umeå - Marcia Håkansson Lindqvist

Marcia Håkansson Lindqvist, pedagogiska instutionen på Umeå universitet, presenterar sin forskning om ”ett till ett” i Umeå kommun.

From  Peter Lundström 4 Years ago 47 views

Eva Mårell Olsson om Google Glass

Under nätverksdagen 27 mars 2014 för skolbibliotekarier, it-pedagoger och specialpedagoger demonstrerade Eva Mårell-Olsson hur hennes Google Glass fungerar och hur det kan vara en…

From  Peter Lundström 4 Years ago 95 views

fråga1

From  Peter Lundström 6 Years ago 15 views

Att leva och lära i en uppkopplad tid

Direktsänd föreläsning och att leva och lära i en uppkopplad tid. Föreläsningen sändes ursprungligen till en gymnasieskolan i Göteborg och spelades in i…

From  Peter Lundström 6 Years ago 86 views