Search for media from: "Kristoffer Bergfelt"

Potentialen i socialt företagande - Malin Gawell

Potentialen i socialt företagande - Malin Gawell

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 10 views

Potentialen i socialt företagande - Håkan Björk

Potentialen i socialt företagande - Håkan Björk

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 6 views

Potentialen i socialt företagande - Eva Johansson

Potentialen i socialt företagande - Eva Johansson

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 1 views

Potentialen i socialt företagande - Ola Bolinder

Potentialen i socialt företagande - Ola Bolinder

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 17 views

Potentialen i socialt företagande - Daniel Mendoza

Potentialen i socialt företagande - Daniel Mendoza

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 10 views

Daniel Barker - Flippat klassrum i Skellefteå

Daniel Barker - Flippat klassrum i Skellefteå

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 158 views

LIKA Delprojekt Västerbotten

LIKA, it-tempen för skolan, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering – ett sätt att ta tempen på skolans digitalisering, få…

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 131 views

Nya Samarbeta - Skapa kurs för lärare

Nya Samarbeta - Skapa kurs för lärare

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 355 views

Nya Samarbeta, för Administratörer: Ge lärare behörighet att skapa kurser

Nya Samarbeta, för Administratörer: Ge lärare behörighet att skapa kurser

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 44 views

Nya Samarbeta: Kort om nyheter - redigera kurs

Nya Samarbeta: Kort om nyheter - redigera kurs

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 202 views

Hur du flyttar en kurs från gamla Samarbeta till nya

Hur du flyttar en kurs från gamla Samarbeta till nya

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 394 views

Snabbgenomgång av appen Keezy

Snabbgenomgång av appen Keezy - hur den kan användas i SFI undervisning. Länk till App Store: https://itunes.apple.com/se/app/keezy/id605855595?mt=8

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 153 views

Kristin Günther: Från strukturfonder till sektorsprogram

Kristin Günther, EU-handläggare i Åmåls kommun: Från strukturfonder till sektorsprogram

From  Kristoffer Bergfelt 5 Years ago 31 views

Mobila enheter

Mobila enheter

From  Kristoffer Bergfelt 5 Years ago 79 views

sfi moodle, en genomgång, omtagning sista 10mins

sfi moodle, omtagning sista 10mins

From  Kristoffer Bergfelt 5 Years ago 21 views

sfi moodle - en genomgång

sfi moodle - en genomgång

From  Kristoffer Bergfelt 5 Years ago 73 views