Search for tag: "ett-till-ett"

Josef Sahlin - Viktigt på riktigt

Den 26 mars 2014 föreläste Josef Sahlin från Årstaskolan för pedagoger i Umeå om hur Årstaskolan använder IT och internet i skolan. Viktigt och på…

From  Peter Lundström 4 Years ago 72 views
Subject
Information och media
Pedagogiska frågor
Target
Grundskola 0-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Komvux/Grundvux
Vuxövergripande
Language
Svenska