Search for tag: "framtid"

Jan Hylén; en föreläsning om digitaliseringen av skolan. Filmad i Umeå, 2013-04-08

Jan Hylén föreläste på en kompetensutvecklingsdag för SFI pedagoger och skolledare i Umeåregionen. Bland annat tog Jan upp olika mått på den teknik…

From  Kristoffer Bergfelt 5 Years ago 107 views

Troed Troedsson: Klassrummet - en framtidsmaskin

Troed Troedsson föreläsning "Klassrummet - en framtidsmaskin" den 12 mars 2013 på Grubbeskolan i Umeå.

From  Peter Lundström 5 Years ago 377 views