Search for tag: "google glass"

Eva Mårell Olsson om Google Glass

Under nätverksdagen 27 mars 2014 för skolbibliotekarier, it-pedagoger och specialpedagoger demonstrerade Eva Mårell-Olsson hur hennes Google Glass fungerar och hur det kan vara en…

From  Peter Lundström 4 Years ago 95 views