Search for tag: "omdefinierat"

Dr. Ruben R. Puentedura - föreläsning: "Omdefinierat lärande - en avgörande faktor i satsningen 1:1 i skolan" Del 2/2

Dr. Ruben R. Puentedura - föreläsning: "Omdefinierat lärande - en avgörande faktor i satsningen 1:1 i skolan" Inspelad i samarbete med Atea, Fridhemsgymnasiet och…

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 123 views
Subject
Pedagogiska frågor
Värdegrund
Psykologi och filosofi
Information och media
Övrigt
Target
Förskola
Grundskola 0-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Vuxövergripande
Högskola
Komvux/Grundvux
Lärarfortbildning
Folkhögskola/Studieförbund
Gymnasieskola

Dr. Ruben R. Puentedura - föreläsning: "Omdefinierat lärande - en avgörande faktor i satsningen 1:1 i skolan" Del 1/2

Dr. Ruben R. Puentedura - föreläsning: "Omdefinierat lärande - en avgörande faktor i satsningen 1:1 i skolan" Del 1/2 Inspelat i samarbete med Atea, Fridhemsgymnasiet…

From  Kristoffer Bergfelt 4 Years ago 371 views
Subject
Värdegrund
Psykologi och filosofi
Information och media
Övrigt
Target
Förskola
Grundskola 0-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Vuxövergripande
Högskola
Komvux/Grundvux
Lärarfortbildning
Folkhögskola/Studieförbund
Gymnasieskola