Search for tag: "specialpedagogik"

Levla lärmiljön

Specialpedagog Liselott Wihlbäck och psykolog Erik Rova, Umeå kommun Projektet sätter lärmiljön i fokus och vill bidra till att förstärka skolans tidiga insatser…

From  Peter Lundström 3 Years ago 87 views

Varbergs arbete med sk Flex-team för elever inom autismspektrat - del 1

Gunnel Hentilä, psykolog, Anna Åkerlind, specialpedagog, Tobias Hultén, lärare, Varbergs kommun Om hur man i Varbergs kommun organiserat inkluderingsinriktade lösningar …

From  Peter Lundström 3 Years ago 176 views

Varbergs arbete med sk Flex-team för elever inom autismspektrat - del 2

Gunnel Hentilä, psykolog, Anna Åkerlind, specialpedagog, Tobias Hultén, lärare, Varbergs kommun Om hur man i Varbergs kommun organiserat inkluderingsinriktade…

From  Peter Lundström 3 Years ago 116 views