Search for tag: "umeå"

Troed Troedsson: Klassrummet - en framtidsmaskin

Troed Troedsson föreläsning "Klassrummet - en framtidsmaskin" den 12 mars 2013 på Grubbeskolan i Umeå.

From  Peter Lundström 4 Years ago 360   
Target
Förskola
Grundskola 0-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Gymnasieskola

Använda film i presentationer

Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, berättar om sina erfarenheter av att använda film i sina presentationer. Film producerad i projektet Nordic Knowledge on…

From  peand 4 Years ago 12