Search for tag: "västerbotten"

SNIS 2012 Leif Rehnström

- Det blir ibland lite för mycket fokus på att skapa innovation. Jag tycker att det är viktigare att skapa positiva upplevelser för människor som gör saker mer…

From  Peter Lundström 5 Years ago 23   

SNIS 2012 Per-Olof Egnell

- Innovation för mig är inspiration, någonting som är lustfyllt och att man kan hitta nya lösningar på saker i olika verksamheter. Detta menade Per-Olof Egnell,…

From  Peter Lundström 5 Years ago 33   

SNIS 2012 Stina Almkvist

- Innovation betyder ofta att man tänker nytt. Men kan göra det utifrån gamla förutsättningar fast i nya sammanhang. Det gäller att ta saker till ett nytt plan. Detta…

From  Peter Lundström 5 Years ago 14   

SNIS 2012 Harriet Classon

Harriet Classon, Region Västerbotten och Skellefteå kommun, berättar här om Region Västerbottens innovationsstrategi för länet och betydelsen med att delta i…

From  Peter Lundström 5 Years ago 22   

SNIS 2012 Karin Bodin

- Innovation för mig är att få till en slags ide´som är till för ett mänsligt behov som underlättar och förbättrar för människor. Detta…

From  Peter Lundström 5 Years ago 27   

SNIS 2012 Katarina Delsing

- Innovationer är att skapa någonting nytt, men kan vara att kombinera gamla sanningar och i gränslandet där emellan hitta nya spännande lösningar. Detta menade…

From  Peter Lundström 5 Years ago 37   

SNIS 2012 Christina Lugnet

- Innovation är förnyelse. I samhället, i vardagen, i offentlig sektor, i näringsliv så sker förnyelse hela tiden och det är så ett samhälle kan…

From  Peter Lundström 5 Years ago 37   

SNIS 2012 Christina Friberg

- Innovationer är ett ständigt återkommande område, det är något vi jobbar med hela tiden eftersom Design Västerbotten har som syfte att skapa nya produkter och…

From  Peter Lundström 5 Years ago 135   

Anna Pettersson

Anna Pettersson föreslås att bli ny regiondirektör för Region Västerbotten - Jag ser fram emot att lära mig Region Västerbotten, lära känna medarbetarna…

From  Peter Lundström 5 Years ago 292   

MediaCenter Grand Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren är lektor på Humlab vid Umeå universitet. Han menade att Morgondagens lärare måste ha en verktygslåda att plocka idéer ur. - Man måste…

From  Peter Lundström 5 Years ago 26   

MediaCenter Grand - Mats och Ann-Britt

Utifrån ett behov som finns, bland annat i många småkommuner i Västerbotten, har MediaCenter satt upp en regional lärplattform där kommunerna och landstinget…

From  Peter Lundström 5 Years ago 25   

MediaCenter Grand - Per Daniel Liljegren

Per Daniel Liljegren, skolchef i Sorsele, räknade upp i sitt anförande mängder av teknik, teorier och tankar som kommer att förändras inom de närmaste femtio åren…

From  Peter Lundström 5 Years ago 141   

Mediacenter Grand Hotel - start

Personal från Mediacenter och en utvecklingsledare och två lärare från Umeå kommun berättade och visade hur vi arbetar med digitala verktyg och entreprenörskap…

From  Peter Lundström 5 Years ago 76   

MediaCenter Grand - Sörmjöle

Är bloggen ett verktyg för skolan? Här berättar Åsa Thors och Ronald Näsström hur de arbetar med en blogg för varje syfte på Sörfors skola,…

From  Peter Lundström 5 Years ago 41   

MediaCenter Grand - Anna Cederblad

Umeå kommun har under en lång period arbetat med utveckling av det digitala lärandet. En person som betytt mycket i detta arbete är Anna Cederblad, utvecklingsledare på…

From  Peter Lundström 5 Years ago 67   

MediaCenter - Fredrik Paulsson Mats Johansson

Fredrik Paulsson vid Umeå universitet och Mats Johansson vid MediaCenter presenterade den första pilotmodellen på MediaCenters nya tjänst för att hantera digitala…

From  Peter Lundström 5 Years ago 71