Search for tag: "viva komvux"

Trivsel på Viva komvux

Åsa Olofsson, kurator på Viva komvux berättar om trivselregler på skolan

From  Peter Lundström 5 Years ago 206 views

Viva komvux: Kort information om dina studiemedel

Åsa Olofsson, kurator på Viva komvux kurator ger information om vad som gäller kring studiemedel.

From  Peter Lundström 5 Years ago 289 views

Viva komvux: Presentation av kurator

Åsa Olofsson, kurator på Viva komvux, presenterar sig och berättar vad hon arbetar med och om hur du som studerar på skolan kan få hjälp av henne.

From  Peter Lundström 5 Years ago 445 views